ดำเนินการ จัดการ ตกลง ภาษาญี่ปุ่น

手を打つ แปลว่า
(手を打つ อ่านว่า てをうつ[te o utsu])

ดำเนินการ จัดการ ตกลง ภาษาญี่ปุ่น 手を打つ

ตัวอย่างประโยค 手を打つ ภาษาญี่ปุ่น

ああ 下手を打つたな

ใส่ความเห็น