องค์กรผู้ก่อการร้าย ภาษาญี่ปุ่น

テロ組織 แปลว่า
(テロ組織 อ่านว่า てろそしき[tero so shiki])

องค์กรผู้ก่อการร้าย ภาษาญี่ปุ่น テロ組織

ตัวอย่างประโยค テロ組織 ภาษาญี่ปุ่น

一方 予算は… 対テロ組織

ใส่ความเห็น