แสงแดด (ส่อง)แสง ประกาย ภาษาญี่ปุ่น

照り แปลว่า
(照り อ่านว่า てり[teri])

แสงแดด (ส่อง)แสง ประกาย ภาษาญี่ปุ่น 照り

ตัวอย่างประโยค 照り ภาษาญี่ปุ่น

照り焼きチキン

ใส่ความเห็น