การลงมือทำ ภาษาญี่ปุ่น

手始め แปลว่า
(手始め อ่านว่า てはじめ[te hajime])

การลงมือทำ ภาษาญี่ปุ่น 手始め

ตัวอย่างประโยค 手始め ภาษาญี่ปุ่น

手始め

ใส่ความเห็น