การตัดขั้นตอนที่ต้องทำทิ้งไป ภาษาญี่ปุ่น

手抜き แปลว่า
(手抜き อ่านว่า てぬき[te nuki])

การตัดขั้นตอนที่ต้องทำทิ้งไป ภาษาญี่ปุ่น 手抜き

ตัวอย่างประโยค 手抜き ภาษาญี่ปุ่น

許せない手抜き

ใส่ความเห็น