หน้าหนา หน้าด้าน ภาษาญี่ปุ่น

鉄面皮 แปลว่า
(鉄面皮 อ่านว่า てつめんぴ[tetsu men pi])

หน้าหนา หน้าด้าน ภาษาญี่ปุ่น 鉄面皮

ตัวอย่างประโยค 鉄面皮 ภาษาญี่ปุ่น

ずうずうしく鉄面皮で立っている

ใส่ความเห็น