ธาตุเหล็ก ภาษาญี่ปุ่น

鉄分 แปลว่า
(鉄分 อ่านว่า てつぶん[tetsu bun])

ธาตุเหล็ก ภาษาญี่ปุ่น 鉄分

ตัวอย่างประโยค 鉄分 ภาษาญี่ปุ่น

そうだ アミノ酸と鉄分が豊富だ

ใส่ความเห็น