การยกเลิก ภาษาญี่ปุ่น

撤廃 แปลว่า
(撤廃 อ่านว่า てっぱい[teppai])

การยกเลิก ภาษาญี่ปุ่น 撤廃

ตัวอย่างประโยค 撤廃 ภาษาญี่ปุ่น

1870年の貿易法が 撤廃されていなかったので―

ใส่ความเห็น