รวดเร็ว กระชับ ใช้เวลาไม่มาก ภาษาญี่ปุ่น

手っ取り早い แปลว่า
(手っ取り早い อ่านว่า てっとりばやい[tettoribayai])

รวดเร็ว กระชับ ใช้เวลาไม่มาก ภาษาญี่ปุ่น 手っ取り早い

ตัวอย่างประโยค 手っ取り早い ภาษาญี่ปุ่น

山を降りるには手っ取り早い ラムジーは?

ใส่ความเห็น