ทำด้วยเหล็ก ภาษาญี่ปุ่น

鉄製 แปลว่า
(鉄製 อ่านว่า てっせい[tesse i])

ทำด้วยเหล็ก ภาษาญี่ปุ่น 鉄製

ตัวอย่างประโยค 鉄製 ภาษาญี่ปุ่น

石造物や鉄製品に兵器類だ

ใส่ความเห็น