คอนกรีตเสริมเหล็ก ภาษาญี่ปุ่น

鉄筋 แปลว่า
(鉄筋 อ่านว่า てっきん[tekkin])

คอนกรีตเสริมเหล็ก ภาษาญี่ปุ่น 鉄筋

ตัวอย่างประโยค 鉄筋 ภาษาญี่ปุ่น

鉄筋だ!

ใส่ความเห็น