ผู้สอบ เครื่องทดสอบ ภาษาญี่ปุ่น

テスター แปลว่า
(テスター อ่านว่า てすたー[te suta ̄])

ผู้สอบ เครื่องทดสอบ ภาษาญี่ปุ่น テスター

ตัวอย่างประโยค テスター ภาษาญี่ปุ่น

それに バカな報告をしてくる テスターが大勢いるんだ

ใส่ความเห็น