ความรู้สึกเมื่อมือสัมผัส ภาษาญี่ปุ่น

手触り แปลว่า
(手触り อ่านว่า てざわり[te zawari])

ความรู้สึกเมื่อมือสัมผัส ภาษาญี่ปุ่น 手触り

ตัวอย่างประโยค 手触り ภาษาญี่ปุ่น

雰囲気 手触り

ใส่ความเห็น