หมอผู้เชี่ยวชาญ หมอโดยเฉพาะ ภาษาญี่ปุ่น

専門医 แปลว่า
(専門医 อ่านว่า せんもんい[sen mon i])

หมอผู้เชี่ยวชาญ หมอโดยเฉพาะ ภาษาญี่ปุ่น 専門医

ตัวอย่างประโยค 専門医 ภาษาญี่ปุ่น

パリに専門医がいてな

ใส่ความเห็น