อ่างล้างมือ อ่างล้างหน้า ภาษาญี่ปุ่น

洗面器 แปลว่า
(洗面器 อ่านว่า せんめんき[sen menki])

อ่างล้างมือ อ่างล้างหน้า ภาษาญี่ปุ่น 洗面器

ตัวอย่างประโยค 洗面器 ภาษาญี่ปุ่น

アマンダ お姉さんの洗面器を交換してくださる?

ใส่ความเห็น