สิทธิบัตร ภาษาญี่ปุ่น

専売特許 แปลว่า
(専売特許 อ่านว่า せんばいとっきょ[sen bai tokkyo])

สิทธิบัตร ภาษาญี่ปุ่น 専売特許

ตัวอย่างประโยค 専売特許 ภาษาญี่ปุ่น

操縦は今や 男の専売特許ではありません

ใส่ความเห็น