การขายแบบผูกขาด การจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ภาษาญี่ปุ่น

専売 แปลว่า
(専売 อ่านว่า せんばい[sen bai])

การขายแบบผูกขาด การจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ภาษาญี่ปุ่น 専売
สิทธิบัตร ภาษาญี่ปุ่น 専売特許

ตัวอย่างประโยค 専売 ภาษาญี่ปุ่น

操縦は今や 男の専売特許ではありません

ใส่ความเห็น