(คนที่)อยู่ในตำแหน่งนั้นก่อนหน้านี้ ภาษาญี่ปุ่น

先任 แปลว่า
(先任 อ่านว่า せんにん[sen ni n])

(คนที่)อยู่ในตำแหน่งนั้นก่อนหน้านี้ ภาษาญี่ปุ่น 先任

ตัวอย่างประโยค 先任 ภาษาญี่ปุ่น

訓練教官のハートマン 先任軍曹である

ใส่ความเห็น