เซนติเมตร ภาษาญี่ปุ่น

センチメートル แปลว่า
(センチメートル อ่านว่า せんちめーとる[sen chi me ̄ toru])

เซนติเมตร ภาษาญี่ปุ่น センチメートル

ตัวอย่างประโยค センチメートル ภาษาญี่ปุ่น

センチメートルで考えて 電話くれ。夕食を作って上げよう

ใส่ความเห็น