ยุคก่อน สมัยก่อน รุ่นก่อน ภาษาญี่ปุ่น

先代 แปลว่า
(先代 อ่านว่า せんだい[Sendai])

ยุคก่อน สมัยก่อน รุ่นก่อน ภาษาญี่ปุ่น 先代

ตัวอย่างประโยค 先代 ภาษาญี่ปุ่น

先代の古いモデルは 印象が悪いのです

ใส่ความเห็น