อาชญกรสงคราม ภาษาญี่ปุ่น

戦争犯罪人 แปลว่า
(戦争犯罪人 อ่านว่า せんそうはんざいにん[sen sō-han zai ni n])

อาชญกรสงคราม ภาษาญี่ปุ่น 戦争犯罪人

ตัวอย่างประโยค 戦争犯罪人 ภาษาญี่ปุ่น

天皇を戦争犯罪人 として訴追出来る

ใส่ความเห็น