โหราศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น

占星術 แปลว่า
(占星術 อ่านว่า せんせいじゅつ[senseiji ~yutsu])

โหราศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น 占星術

ตัวอย่างประโยค 占星術 ภาษาญี่ปุ่น

へえ? 占星術もするの?

ใส่ความเห็น