ค่าครองชีพ ภาษาญี่ปุ่น

生活費 แปลว่า
(生活費 อ่านว่า せいかつひ[sei katsu hi])

ค่าครองชีพ ภาษาญี่ปุ่น 生活費

ตัวอย่างประโยค 生活費 ภาษาญี่ปุ่น

そのおかげで生活費できた子もいるやけど。

ใส่ความเห็น