ความถูกต้องแม่นยำ ภาษาญี่ปุ่น

正確さ แปลว่า
(正確さ อ่านว่า せいかくさ[sei kaku sa])

ความถูกต้องแม่นยำ ภาษาญี่ปุ่น 正確さ

ตัวอย่างประโยค 正確さ ภาษาญี่ปุ่น

リタは …が可能に 各射撃は正確さが必要で…

ใส่ความเห็น