ยุโรปตะวันตก ภาษาญี่ปุ่น

西欧 แปลว่า
(西欧 อ่านว่า せいおう[se iou])

ยุโรปตะวันตก ภาษาญี่ปุ่น 西欧

ตัวอย่างประโยค 西欧 ภาษาญี่ปุ่น

“ハンガリー製品が 西欧の店舗を占拠”

ใส่ความเห็น