สถานที่คุ้มภัย ภาษาญี่ปุ่น

聖域 แปลว่า
(聖域 อ่านว่า せいいき[sei iki])

สถานที่คุ้มภัย ภาษาญี่ปุ่น 聖域

ตัวอย่างประโยค 聖域 ภาษาญี่ปุ่น

聖域 サノス領

ใส่ความเห็น