การแอบหยุดงาน การหนีงาน การหนีเรียน ภาษาญี่ปุ่น

ずる休み แปลว่า
(ずる休み อ่านว่า ずるやすみ[zuru yasumi])

การแอบหยุดงาน การหนีงาน การหนีเรียน ภาษาญี่ปุ่น ずる休み

ตัวอย่างประโยค ずる休み ภาษาญี่ปุ่น

ずる休みスナック”

ใส่ความเห็น