อำพราง เลื่อน ภาษาญี่ปุ่น

ずらす แปลว่า
(ずらす อ่านว่า ずらす[zurasu])

อำพราง เลื่อน ภาษาญี่ปุ่น ずらす

ตัวอย่างประโยค ずらす ภาษาญี่ปุ่น

てこずらすんじゃねーよ

ใส่ความเห็น