เปียกโชกทั้งตัว เปียกชุ่มทั้งตัว ภาษาญี่ปุ่น

ずぶ濡れ แปลว่า
(ずぶ濡れ อ่านว่า ずぶぬれ[zubu nure])

เปียกโชกทั้งตัว เปียกชุ่มทั้งตัว ภาษาญี่ปุ่น ずぶ濡れ

ตัวอย่างประโยค ずぶ濡れ ภาษาญี่ปุ่น

ずぶ濡れじゃない?

ใส่ความเห็น