ทางน้ำและทางบก น้ำและบก ภาษาญี่ปุ่น

水陸 แปลว่า
(水陸 อ่านว่า すいりく[sui riku])

ทางน้ำและทางบก น้ำและบก ภาษาญี่ปุ่น 水陸

ตัวอย่างประโยค 水陸 ภาษาญี่ปุ่น

水陸合わせ80万

ใส่ความเห็น