การอาบน้ำ ภาษาญี่ปุ่น

水浴 แปลว่า
(水浴 อ่านว่า すいよく[sui yoku])

การอาบน้ำ ภาษาญี่ปุ่น 水浴

ตัวอย่างประโยค 水浴 ภาษาญี่ปุ่น

水浴びさせて

ใส่ความเห็น