ยานอนหลับ ภาษาญี่ปุ่น

睡眠薬 แปลว่า
(睡眠薬 อ่านว่า すいみんやく[sui Min yaku])

ยานอนหลับ ภาษาญี่ปุ่น 睡眠薬

ตัวอย่างประโยค 睡眠薬 ภาษาญี่ปุ่น

睡眠薬反応 クリスマスイブのパーティーだよ

ใส่ความเห็น