การนอนหลับไม่เพียงพอ ภาษาญี่ปุ่น

睡眠不足 แปลว่า
(睡眠不足 อ่านว่า すいみんぶそく[sui min buso ku])

การนอนหลับไม่เพียงพอ ภาษาญี่ปุ่น 睡眠不足

ตัวอย่างประโยค 睡眠不足 ภาษาญี่ปุ่น

終わることのない夜警と睡眠不足

ใส่ความเห็น