จมอยู่ใต้น้ำ ภาษาญี่ปุ่น

水没 แปลว่า
(水没 อ่านว่า すいぼつ[sui botsu])

จมอยู่ใต้น้ำ ภาษาญี่ปุ่น 水没

ตัวอย่างประโยค 水没 ภาษาญี่ปุ่น

水没事故は起きてないのよ

ใส่ความเห็น