ระเบิดไฮโดรเจน ภาษาญี่ปุ่น

水爆 แปลว่า
(水爆 อ่านว่า すいばく[sui baku])

ระเบิดไฮโดรเจน ภาษาญี่ปุ่น 水爆

ตัวอย่างประโยค 水爆 ภาษาญี่ปุ่น

水爆薬筒ともけのなかうちの巣材置き場にあるんで。

ใส่ความเห็น