น้ำประปา ภาษาญี่ปุ่น

水道水 แปลว่า
(水道水 อ่านว่า すいどうすい[sui dō sui])

น้ำประปา ภาษาญี่ปุ่น 水道水

ตัวอย่างประโยค 水道水 ภาษาญี่ปุ่น

最近は水道水のほうが 安全らしいわ

ใส่ความเห็น