สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ ภาษาญี่ปุ่น

水生生物 แปลว่า
(水生生物 อ่านว่า すいせいせいぶつ[sui seisei butsu])

สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ ภาษาญี่ปุ่น 水生生物

ตัวอย่างประโยค 水生生物 ภาษาญี่ปุ่น

水生生物の反応はないが いつか見つけ出してみせる

ใส่ความเห็น