การให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ภาษาญี่ปุ่น

叙勲 แปลว่า
(叙勲 อ่านว่า じょくん[ji ~yokun])

การให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ภาษาญี่ปุ่น 叙勲

ตัวอย่างประโยค 叙勲 ภาษาญี่ปุ่น

”イラク戦争の叙勲などの-”

ใส่ความเห็น