วิ่งจ๊อกกิ้ง การวิ่งเหยาะๆ ภาษาญี่ปุ่น

ジョギング แปลว่า
(ジョギング อ่านว่า じょぎんぐ[ji ~yogingu])

วิ่งจ๊อกกิ้ง การวิ่งเหยาะๆ ภาษาญี่ปุ่น ジョギング

ตัวอย่างประโยค ジョギング ภาษาญี่ปุ่น

僕は二階に行って ジョギングスーツ着なくちゃ

ใส่ความเห็น