เหล้ากลั่น ภาษาญี่ปุ่น

蒸留酒 แปลว่า
(蒸留酒 อ่านว่า じょうりゅうしゅ[ji ~youryuushu])

เหล้ากลั่น ภาษาญี่ปุ่น 蒸留酒

ตัวอย่างประโยค 蒸留酒 ภาษาญี่ปุ่น

違うこれはアクアビットだ ジャガイモから造った蒸留酒

ใส่ความเห็น