กำแพงพระราชวัง กำแพงปราสาท ภาษาญี่ปุ่น

城壁 แปลว่า
(城壁 อ่านว่า じょうへき[ji ~youheki])

กำแพงพระราชวัง กำแพงปราสาท ภาษาญี่ปุ่น 城壁

ตัวอย่างประโยค 城壁 ภาษาญี่ปุ่น

続け! 城壁を守るのだ!

ใส่ความเห็น