การระเหย ภาษาญี่ปุ่น

蒸発 แปลว่า
(蒸発 อ่านว่า じょうはつ[jōhatsu])

การระเหย ภาษาญี่ปุ่น 蒸発

ตัวอย่างประโยค 蒸発 ภาษาญี่ปุ่น

あら・・空だわ 蒸発しちゃってる

ใส่ความเห็น