โฉมหน้าใหม่ ใบหน้าใหม่ หน้าใหม่ ภาษาญี่ปุ่น

新顔 แปลว่า
(新顔 อ่านว่า しんがお[shin ga o])

โฉมหน้าใหม่ ใบหน้าใหม่ หน้าใหม่ ภาษาญี่ปุ่น 新顔

ตัวอย่างประโยค 新顔 ภาษาญี่ปุ่น

注意を引くにはよい方法だ 俺みたく新顔の殺人鬼で━

ใส่ความเห็น