การรุกล้ำ การล่วงล้ำ การละเมิด ภาษาญี่ปุ่น

侵害 แปลว่า
(侵害 อ่านว่า しんがい[shingai])

การรุกล้ำ การล่วงล้ำ การละเมิด ภาษาญี่ปุ่น 侵害

ตัวอย่างประโยค 侵害 ภาษาญี่ปุ่น

豚2匹となると 個人の財産の侵害に他ならない

ใส่ความเห็น