ลึกซึ้ง ล้ำลึก ภาษาญี่ปุ่น

深遠 แปลว่า
(深遠 อ่านว่า しんえん[Shin e n])

ลึกซึ้ง ล้ำลึก ภาษาญี่ปุ่น 深遠

ตัวอย่างประโยค 深遠 ภาษาญี่ปุ่น

深遠な言葉となった

ใส่ความเห็น