ความตั้งใจจริง ภาษาญี่ปุ่น

真意 แปลว่า
(真意 อ่านว่า しんい[shin’i])

ความตั้งใจจริง ภาษาญี่ปุ่น 真意

ตัวอย่างประโยค 真意 ภาษาญี่ปุ่น

私の真意をご理解下さい

ใส่ความเห็น