ไส้ดินสอ ไส้ตะเกียง ไส้เทียนไข ภาษาญี่ปุ่น

芯 แปลว่า
(芯 อ่านว่า しん[shin])

ไส้ดินสอ ไส้ตะเกียง ไส้เทียนไข ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 芯 ภาษาญี่ปุ่น

の強い優秀なFBI捜査官です

ใส่ความเห็น