เนื้อขาว(ของปลาหรือสัตว์) ไข่ขาว ภาษาญี่ปุ่น

白身 แปลว่า
(白身 อ่านว่า しろみ[shiro mi])

เนื้อขาว(ของปลาหรือสัตว์) ไข่ขาว ภาษาญี่ปุ่น 白身

ตัวอย่างประโยค 白身 ภาษาญี่ปุ่น

白身と黄身を分けて

ใส่ความเห็น