(ผ้า)พื้นขาว ภาษาญี่ปุ่น

白地 แปลว่า
(白地 อ่านว่า しろじ[shiroji])

(ผ้า)พื้นขาว ภาษาญี่ปุ่น 白地

ตัวอย่างประโยค 白地 ภาษาญี่ปุ่น

USAチームが白地に青のユニフォーム

ใส่ความเห็น