แผนกสูติกรรม ภาษาญี่ปุ่น

産科 แปลว่า
(産科 อ่านว่า さんか[san ka])

แผนกสูติกรรม ภาษาญี่ปุ่น 産科

ตัวอย่างประโยค 産科 ภาษาญี่ปุ่น

すぐに産科に移さないと大変なことに

ใส่ความเห็น